TRUNG HỌC - Point Avenue

TRUNG HỌC

Chương trình Tiếng Anh & Kỹ năng Trung học được thiết kế dành riêng cho các em học sinh từ lớp 5 - lớp 8 (11- 14 tuổi). Đây là giai đoạn phát triển quan trọng đối với lứa tuổi trung học, bao gồm cả học thuật, sở thích cá nhân, và các mối quan hệ xã hội. Tại Point Avenue, các chương trình tập trung phát triển kỹ năng học thuật bao gồm (Tiếng Anh học thuật, viết, ngữ pháp, đọc ) và khả năng lãnh đạo (thuyết trình, xây dựng thói quen lành mạnh, và tự tin) giúp các em sẵn sàng và thành công cho môi trường toàn cầu trong tương lai. Các chuyên gia tại Point Avenue đã xây dựng chương trình dành cho lứa tuổi trung học gồm các khóa học Tiếng Anh (English Language Arts - ELA), các khóa học nâng cao kỹ năng học thuật như Đọc (Pages), Viết (Writing Coach), và Huấn Luyện Cuộc Sống (Life Coaching) theo hướng tiếp cận phát triển toàn diện.
Filter
close

Danh sách các khóa học

Phương pháp giảng dạy

Các khoá học đều ứng dụng phương pháp học tập dựa trên “Tìm tòi - Khám phá” (Inquiry-based learning) , kết hợp với các hoạt động thảo luận và tương tác trong lớp để khơi dạy trí tò mò và thúc đẩy các em chủ động đưa ra quan điểm cá nhân về chủ đề bài học.Từ đó, các em sẽ có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp, rèn luyện tính chủ động, và phát triển tư duy phản biện.

Phương pháp 5E

Testimonials

close
close
close
close